Spanske verbalbøjninger
Nutid · Datid


Regelmæssige verber i nutid
De regelmæssige verber i nutid.

-ar
-er
-ir
hablar
comer
abrir
Ental1.phabl-ocom-oabr-o
2.phabl-ascom-esabr-es
3.phabl-acom-eabr-e
Flertal1.phabl-amoscom-emosabr-imos
2.phabl-áiscom-éisabr-ís
3.phabl-ancom-enabr-en


Regelmæssige verber i datid
De regelmæssige verber i datid.

Imperfektum
Præteritum
-ar
-er + -ir
-ar
-er + -ir
hablar
comer
hablar
comer
Ental1.p habl-aba com-ía habl com
2.p habl-abas com-ías habl-aste com-iste
3.p habl-aba com-ía habl com-ió
Flertal1.p habl-ábamos com-íamos habl-amos com-imos
2.p habl-abais com-íais habl-asteis com-isteis
3.p habl-aban com-ían habl-aron com-ieron


Imperfektum
· Beskrivelse om en situation eller tilstand; noget stillestående, hvor tid og sted ikke er vigtigt.
· Baggrund for en handling (som ing-form på engelsk).
· Beskrivelse af udseende og følelser.
· Vanemæssig handling, en sædvane.
· Alder.
· Verberne morir og ahogar får betydningen 'var ved at' i imperfektum (se morir - han var ved at dø; se ahogaba - han var ved at kvæles).


Free Web Hosting