Genetik og bioteknologi
Baseret på Biologi til tiden s.101-111, s.141-147, s.149-157.


Diverse noter til genetik
Gener: 20.000-25.000. Sidder i DNA'et. Styrer dannelsen af proteiner.

Genomet: Arvemateriale, gener, DNA. Ligger i cellekernen. Ligger i tråde/kromosomer.

Kromosomer: 46 - fordelt i 23 par.

Karyotype: Visuel fremvisning/opstilling af kromosomer i par.

Autosomer: 44 stk. Kromosomer, der ikke er kønskromosomer.

Heterologe kromosomer: X & Y
Homologe kromosomer: Ens kromosoner/kromosonpar.

Allele gener: Sammenhørende gener på hvert deres kromosom.

Monogen sygdom: Skyldes mutation i et allelt gen.

Ressisivt: Vigende gen. Kræver to defekte allele gener.
Dominant: Dominerende gen. Kræver ét defekt gen.

Genotype: "Koderne"
Fænotype: Udkommet/det vi kan se.

Homozygot: Allele gener er ens. BB / bb
Heterozygot: Allele gener er forskellige. Bb.

Nedarvningsmønstre/stamtavler: S.108.

SRY-genet: Det gen der bestemmer om man er en dreng/mand.


Free Web Hosting